№ 30 (2019)

DOI: https://doi.org/10.33989/2524-2490.2019.30

Весь випуск

Переглянути або завантажити весь випуск PDF

Зміст

Літературознавство

ТВОРЧІСТЬ М. ГОГОЛЯ В НІМЕЦЬКОМОВНИХ РОБОТАХ Д. ЧИЖЕВСЬКОГО PDF
M. NAIENKO 5-8
МОДЕЛЬ УНІВЕРСУМУ: ГОГОЛІВСЬКА ІНТЕРПРЕТАЦІЯ (НА МАТЕРІАЛІ ЦИКЛУ «ВЕЧОРИ НА ХУТОРІ ПОБЛИЗУ ДИКАНЬКИ») PDF
T. MATVIEIEVA 9-14
ONCE AGAIN: «ЧЕМУ СМЕЕТЕСЬ? НАД СОБОЮ СМЕЕТЕСЬ!..» – В КОНТЕКСТЕ МИРОВОЙ ЛИТЕРАТУРЫ PDF (Русский)
S. NONAKA 15-19
РЕЦЕПЦІЯ ГОГОЛІВСЬКИХ МОТИВІВ У «МИРГОРОДСЬКОМУ ЯРМАРКУ» ОЛЕНИ ЗВИЧАЙНОЇ PDF
S. LENSKA 20-25
Н. В. ГОГОЛЬ: «СТРАШНАЯ МЕСТЬ» – КРУГ И ЧАША PDF (Русский)
V. KAZARIN, M. NOVIKOVA 26-35
ОСОБЛИВОСТІ ПОСТПОСТМОДЕРНІСТСЬКОГО ПСИХОЛОГІЗМУ В СУЧАСНОМУ БРИТАНСЬКОМУ РОМАНІ PDF
D. DROZDOVSKYI 36-41
ТЕМАТИЧНІ Й СТРУКТУРНІ ПАРАЛЕЛІ УКРАЇНСЬКОЇ ТА КАТАЛАНСЬКОЇ ПРОЗИ PDF
V. KRAMAR 42-44
GENRE PECULIARITIES OF LORD BYRON’S CHILDE HAROLD’S PILGRIMAGE AND A. PUSHKIN’S EUGENE ONEGIN: COMPARATIVE ASPECT PDF (English)
V. LIULKA, N. TARASOVA 45-49
ПОЛІФУНКЦІОНАЛЬНІСТЬ СИМВОЛУ: З ТЕОРІЇ ПОГЛЯДІВ PDF
L. BONDARUK 50-52
СВІЙ / ЧУЖИЙ ПРОСТІР У РОМАНІ МАРИНИ ЛЕВИЦЬКОЇ «ДВА ФУРГОНИ» PDF
O. SYDORENKO 53-56

Мовознавство

ОЛЕСЬ ГОНЧАР НА ДУХОВНОМУ ВИДНОКОЛІ СВОЄЇ ДОБИ PDF
M. STEPANENKO 57-64
KULTURELLE ASPEKTE DER ÜBERSETZUNG VON UKRAINISMEN INS DEUTSCHE IN DEN RUSSISCHSPRACHIGEN TEXTEN VON NIKOLAJ GOGOL PDF (Deutsch)
I. PANASIUK 65-72
СЛОВОТВІРНІ ПОТЕНЦІЇ ТВІРНИХ ОСНОВ ПРЕФІКСАЛЬНИХ ДІЄСЛІВ НА РІВНІ УТВОРЕННЯ БЕЗАФІКСНО-ПОХІДНИХ ІМЕННИКІВ У НІМЕЦЬКІЙ ЕКОНОМІЧНІЙ ТЕРМІНОЛОГІЇ PDF
L. VOLOVYK, O. SAVENKOVA, L. SAKHAROVA 73-76
СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТОК СЛОВОТВІРНОЇ ТЕРМІНОЛОГІЇ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ У ГРАМАТИКАХ XVI – ПЕРШОЇ ПОЛОВИНИ ХХ СТ. PDF
I. DENYSOVETS 77-80
ОКАЗІОНАЛЬНІ КОНТАМІНАЦІЇ В СУЧАСНОМУ УКРАЇНСЬКОМУ ПОЕТИЧНОМУ ДИСКУРСІ PDF
Yu. HRYSHKO 81-84
КОНЦЕПТУАЛЬНА БІНАРНА ОПОЗИЦІЯ «ПРАВДА :: БРЕХНЯ» В ЕСЕ ДЖОНА БЕРГЕРА ПРО ТВОРЧІСТЬ ЖАНА-МІШЕЛЯ БАСКІЯ: КОГНІТИВНО- ДИСКУРСИВНИЙ АНАЛІЗ PDF
T. LUNYOVA 85-89
НОВІ ЗНАДОБИ ДО УКРАЇНСЬКОГО АРҐО (ПОЛТАВСЬКІ ЗАПИСИ ПОРФИРІЯ МАРТИНОВИЧА) PDF
Ye. REDKO 90-94
THE LANGUAGE IMAGE OF THE FLOROLEXEME «ARROWWOOD» IN VASYL HOLOBORODKO’S POETRY PDF (English)
M. SHLENOVA 95-98
СТРАТЕГІЇ НЕПРЯМОГО КОМУНІКАТИВНОГО ВПЛИВУ В ЗАГОЛОВКАХ КОМЕРЦІЙНОЇ РЕКЛАМИ PDF
O. NARUSHEVYCH-VASYLIEVA, O. CHAENKOVA 99-103