№ 32 (2020)

DOI: https://doi.org/10.33989/2524-2490.2020.32

Весь випуск

Переглянути або завантажити весь випуск PDF

Зміст

Літературознавство

ТРАДИЦІЇ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ МЕЛОДРАМИ У П’ЄСІ І. П. КОТЛЯРЕВСЬКОГО «НАТАЛКА ПОЛТАВКА» PDF
O. NIKOLENKO, O. KYRYLCHUK 5-14
МІФОПОЕТИЧНІ ТРАНСФОРМАЦІЇ МОТИВУ ПАЛОМНИЦТВА В РОМАНАХ ДЖ. БАНЬЯНА «ПОДОРОЖ ПАЛОМНИКА», «ЖИТТЯ І СМЕРТЬ МІСТЕРА БЕДМЕНА» PDF
M. ZUYENKO 15-23
ГЕРОЇЧНЕ Й КОМІЧНЕ В МАЛІЙ ПРОЗІ СЕРГІЯ ПИЛИПЕНКА PDF
S. LENSKA 24-26
“COUNTRY BORDERING WITH GOD”: CHANGES IN RILKE’S AWARENESS UNDER THE INFLUENCE OF THE JOURNEYS TO UKRAINE PDF (English)
S. LEBEDENKO, N. TARASOVA 27-32
ЗАГАЛЬНІ ТЕНДЕНЦІЇ ЛІТЕРАТУРНОГО ПРОЦЕСУ: ТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ PDF
T. KONIEVA 33-37
ОБРАЗ АВТОРА У ДЗЕРКАЛЬНИХ ПРОЕКЦІЯХ ТВОРУ PDF
O. ORLOVA 38-40
ІМПРЕСІОНІСТИЧНИЙ ІНТЕРТЕКСТ У РОМАНІ О. УАЙЛЬДА «ПОРТРЕТ ДОРІАНА ҐРЕЯ» PDF
O. NIKOLENKO, H. TALOVYRIA, I. TYMINSKA 41-48
ХУДОЖНІЙ ОБРАЗ У СУЧАСНОМУ НАУКОВОМУ ДИСКУРСІ PDF
O. PITERSKA 49-53
ПОЛТАВА ЯК GENIUS LOCI PDF
O. ORLOV 54-57
CULTURAL INTERTEXT IN G.B. SHAW’S PLAY “CANDIDA” PDF (English)
K. NIKOLENKO 58-67

Мовознавство

ДИРЕКТИВНА БОКОВА ЛОКАЛІЗАЦІЯ Й ЗАСОБИ ЇЇ ВЕРБАЛІЗАЦІЇ В СУЧАСНІЙ УКРАЇНСЬКІЙ МОВІ PDF
M. STEPANENKO 68-74
ЯВИЩЕ ІНТЕРФІКСАЦІЇ В СУЧАСНІЙ УКРАЇНСЬКІЙ ДЕРИВАЦІЇ PDF
I. DENYSOVETS 75-80
МЕТАФОРИКА ПОЛІТИЧНОГО ДИСКУРСУ: СЕМАНТИЧНИЙ ТА ЛІНГВОПРАГМАТИЧНИЙ АСПЕКТИ PDF
V. KRAVCHENKO, N. PETRUSHOVA 81-86
ВЛАСНЕ-ПОЯСНЮВАЛЬНІ СИНТАКСИЧНІ КОНСТРУКЦІЇ: СТАТУС, СЕМАНТИКА, ФУНКЦІЇ PDF
O. NOVIKOVA 87-92
ОСОБЛИВОСТІ ТВОРЕННЯ ВІДАПЕЛЯТИВНИХ І ВІДАНТРОПОНІМНИХ УРБАНОНІМІВ М. ПОЛТАВИ PDF
T. NIKOLASHYNA 93-98
ТРАНСЛЯТОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ ВІДТВОРЕННЯ ЛЕКСИКИ З НАЦІОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЮ СЕМАНТИКОЮ PDF
L. ZIMAKOVA, O. TUPYTSYA 99-103
МОВНИЙ ОБРАЗ ПОЛЬСЬКОЇ СІМ’Ї В ХУДОЖНЬОМУ ДИСКУРСІ ІВАНА ФРАНКА PDF
O. TRUMKO 104-108
МОВНА ОСОБИСТІСТЬ ІВАНА БАБИЧА: АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ PDF
L. KOROL 109-113
NEGATION AS BASIC DISCOURSE CATEGORY PDF
O. MALINKA 114-117
ПРИНЦИП БІНАРНОСТІ У ФОРМУВАННІ ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНОГО АНГЛОМОВНОГО ДИСКУРСУ PDF
V. KRAVCHENKO 118-124
СЕМАНТИЧНА ПАРАДИГМА ОНІМА МАЙДАН В УКРАЇНСЬКОМУ ПОЕТИЧНОМУ ДИСКУРСІ PDF
Yu. BRAIILKO 125-132