№ 24 (2016)

DOI: https://doi.org/10.33989/2524-2490.2016.24

Весь випуск

Переглянути або завантажити весь випуск PDF

Зміст

Літературознавство

П. МЕРИМЕ КАК РЕЦИПИЕНТ И ИНТЕРПРЕТАТОР ТВОРЧЕСТВА Н. ГОГОЛЯ PDF (Русский)
V. MATSAPURA 3-11
КОНВЕРҐЕНЦІЯ ТОПОСУ НАСОЛОДИ У РОМАНАХ С. ПОВАЛЯЄВОЇ «ЗАМІСТЬ КРОВІ» Й Ф. БЕҐБЕДЕ «РОМАНТИЧНИЙ ЕГОЇСТ» PDF
F. SHTEINBUK 12-19
СПІВОМОВКИ СТЕПАНА РУДАНСЬКОГО В ЖАНРОВІЙ ПАРАДИГМІ СМІХОВОЇ ЛІТЕРАТУРИ PDF
O. SYDORENKO 19-26
ПСЕВДОМОРФНІ ПЕРСОНАЖІ УКРАЇНСЬКОЇ БУРЛЕСКНО-ТРАВЕСТІЙНОЇ ЛІТЕРАТУРИ І ПОЛОВИНИ XIX СТ. В КОНТЕКСТІ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ТРАДИЦІЇ PDF
Olena NIKOLOVA 27-35
ФОРМИ Й ЗАСОБИ РЕПРЕЗЕНТАЦІЇ ВІКТОРІАНСЬКОГО МЕТАНАРАТИВА У ЛІТЕРАТУРНОМУ ПРОЦЕСІ ПОРУБІЖЖЯ ХХ–ХХІ СС. PDF
O. TUPAKHINA 35-43
ІНТЕРПРЕТАЦІЯ МІФОЛОГЕМИ «ДОРОГА» В УКРАЇНСЬКІЙ ХИМЕРНІЙ ПРОЗІ PDF
N. KOBYLKO, N. KYRYLENKO 44-51
МІФОЛОГЕМА МІСЯЦЯ У ТВОРЧОСТІ М. ЙОГАНСЕНА ТА К. ГАМСУНА PDF
T. TSEPKALO 51-58
ФОРМИ ІНТЕРТЕКСТУ В П’ЄСІ Б. ШОУ «ПІГМАЛІОН» PDF
K. NIKOLENKO 59-69

Мовознавство

СЛОВО ГАЗЕТА У СЛОВНИКУ І В МЕНТАЛЬНОМУ ЛЕКСИКОНІ PDF
N. BALANDINA 70-81
ФОРМАЛЬНО-ГРАМАТИЧНІ ТИПИ ДВОСКЛАДНИХ РЕЧЕНЬ ІЗ БЕСТІАЛЬНИМИ ДІЄСЛОВАМИ НЕПОВНОЇ ОСОБОВОЇ ПАРАДИГМИ ЗІ ЗНАЧЕННЯМ ВИДАВАННЯ ЗВУКІВ PDF
V. LOPATA 81-88
ТРАДИЦІЙНЕ І НОВЕ В МОВОТВОРЧОСТІ ЕММИ АНДІЄВСЬКОЇ-ПРОЗАЇКА PDF
N. ZUBETS, A. KALIUZHNA 88-93
ФУНКЦІОНАЛЬНО-СТИЛІСТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ БЕЗЕКВІВАЛЕНТНОЇ ЛЕКСИКИ СУЧАСНОЇ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ У ПОЕТИЧНОМУ ТЕКСТІ PDF
O. TUPYTSYA 94-101
ЛІНГВОДИДАКТИЧНА СПАДЩИНА Є. К. ТИМЧЕНКА (ДО 150-РІЧЧЯ ВІД ДНЯ НАРОДЖЕННЯ ВИДАТНОГО МОВОЗНАВЦЯ) PDF
O. TYKHONENKO 101-106