DOI: https://doi.org/10.33989/2524-2490.2020.32.202454

ДИРЕКТИВНА БОКОВА ЛОКАЛІЗАЦІЯ Й ЗАСОБИ ЇЇ ВЕРБАЛІЗАЦІЇ В СУЧАСНІЙ УКРАЇНСЬКІЙ МОВІ

M. STEPANENKO

Анотація


Статтю присвячено аналізу семантико-синтаксичної і формально-граматичної природи речень із синтаксичним описом “директивна бокова локалізація”. Установлено конкретні репрезентанти аналізованого плану змісту, з’ясовано їхню лексико-семантичну структуру на рівні конститутивних позицій (предикатної, правобічної, а почасти й лівобічної), семантико-синтаксичні зв’язки з іншими реченнями аналогійної значеннєвої будови, можливі ізофункційні відношення. Виняткову увагу приділено семантичному статусові локативних прийменників З/ЗІ/ІЗ БОКУ, У/В БІК/УБІК/ВБІК, їхнім конститутивним властивостям.


Ключові слова


локативні прийменники З/ЗІ/ІЗ БОКУ, У/В БІК/УБІК/ВБІК; директивна семантика (“старт”, “фініш”); припредикатний модифікатор; припредикатний компонент; просторове значення

Повний текст:

PDF

Посилання


Bilodid, I. K. (Ed.). (1970). Slovnyk ukrainskoi movy: v 11 t. [Dictionary of Ukrainian: in 11v.] (Vol 1). Kyiv: Nauk. dumka [in Ukrainian].

Bezpoiasko, O. K., Horodenska, K. H., & Rusanivskyi, V. M. (1993). Hramatyka ukrainskoi movy : morfolohiia [Grammar of Ukrainian language: morphology]: pidruchnyk. Kyiv: Lybid [in Ukrainian].

Busel, V. T. (Comp.). (2001). Velykyi tlumachnyi slovnyk suchasnoi ukrainskoi movy [A great explanatory dictionary of modern Ukrainian language]. Kyiv; Irpin : VTF “Perun” [in Ukrainian].

Holovashchuk, S. I., Peshchak, M. M., Rusanivskyi, V. M., & Taranenko O. O. (Comps.). (1994). Orfohrafichnyi slovnyk ukrainskoi movy : blyzko 120 000 sliv [Orphographical dictionary of Ukrainian: about 120000 words]. Kyiv: Dovira [in Ukrainian].

Shevchenko, L. Yu., Rizun, V. V., & Lysenko, Yu. V. ; Ponomareva, O. D. (Ed.). (1993). Suchasna ukrainska mova [Modern Ukrainian]: dovidnyk. Kyiv: Lybid [in Ukrainian].

Vsevolodova, M. V., & Vladimirskiy, E. Yu. (1982). Sposobyi vyirazheniya prostranstvennyih otnosheniy v sovremennom russkom yazyike [Ways of expressing spatial relations in modern Russian]. Moskva: Rus. yaz. [in Russian].

Vykhovanets, I. R. (1980). Pryimennykova systema ukrainskoi movy [Prepositional system of Ukrsinian language]. Kyiv: Nauk. dumka [in Ukrainian].