Про журнал

Галузь та проблематика

«Філологічні науки. Науковий журнал Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка» включено до переліку наукових фахових видань України, у яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора й кандидата філологічних наук. Журнал зареєстровано в міжнародних каталогах періодичних видань та базах даних: Google Scholare (Гугл Академія), Ulrichsweb Global Serials Directory, EBSCO.

Проблематика: теоретико-методологічні проблеми літературознавства й лінгвістики; історія української літератури; історія літератур зарубіжних країн; компаративістика; порівняльні аспекти філологічних наук у світовому контексті; дослідження актуальних проблем розвитку літературознавства і мовознавства на сучасному етапі; науково-критичний дискурс художньої літератури й мови.

Процес рецензування

Рецензенти

Кушнірова Тетяна Віталіївна – доктор філологічних наук, професор кафедри германської філології та перекладу Національного університету «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка» (м. Полтава)

Кавун Лідія Іванівна – доктор філологічних наук, професор кафедри української літератури та компаративістики Черкаського національного університету імені Б. Хмельницького (м. Черкаси)

Медіна-Касановас Нуріа – доктор філософії, професор Університету м. Вік (м. Вік, Іспанія)

Елізабет Віландер – доктор філософії, викладач Астонського університету (м. Астон, Сполучене Королівство)

Гіга Хосіташвілі – доктор філософії, Іліа Університет (м. Тбілісі, Грузія)

 

Рукописи редагуються та рецензуються редакцією. Наукове видання слідує стратегії подвійного сліпого рецензування статей. Стаття пересилається двом рецензентам (експертам в тематиці даного дослідження) для рецензування в світлі провідних тематичних напрямків видання та відповідно до вимог якості наукових досліджень. У перевірці статей, що потребують змін, задіяні ті ж самі рецензенти, які оцінюють відповідність публікації вимогам якості даного наукового видання.

Статті можуть бути відхилені або повернуті авторам для доопрацювання, якщо вони не відповідають концепції видання, ліцензованим галузям науки («Літературознавство», «Мовознавство»), вимогам щодо якості та оформлення. Процес рецензування закритий, може тривати 1–2 місяці, про його результат дописувачі будуть проінформовані. Рекомендацію до друку надає редакційна колегія видання та ухвалює вчена рада університету.

Редакційна колегія може не поділяти поглядів дописувачів.

Надсилаючи статтю до редакції, автор дає згоду на її публікацію. Усі права захищені.

Періодичність публікації

Двічі на рік

Політика відкритого доступу

Цей журнал практикує політику негайного відкритого доступу до опублікованого змісту, підтримуючи принципи вільного поширення наукової інформації та глобального обміну знаннями задля загального суспільного прогресу.

Sponsors

Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка МОН України

Історія журналу

Серія «Філологічні науки» Збірника наукових праць Полтавського державного педагогічного університету почала виходити з 1997 року. 

Вже з 1999 р. збірник наукових праць почав входити до Переліку № 2 наукових праць, у яких могли публікуватися основні результати дисертаційних робіт (Постанова президії Вищої атестаційної комісії України від 8 вересня 1999 р., № 01-05/9) 

Видання містить такі розділи: «Літературознавство», «Мовознавство», «Анотації. Хроніка. Інформація. Рецензії», «Наші автори». 

Серію «Філологічні науки» присвячено актуальним проблемам мовознавства і літературознавства, питанням теорії й історії розвитку української мови та літератури, іноземних мов, літератур народів світу.

Розділ «Мовознавство» присвячено функціонуванню української та інших слов’янських і неслов’янських мов; особливу увагу звернуто на теорію і практику перекладу художніх творів як у літературознавчому, так і у лінгвістичному аспектах. Адресовано вченим, викладачам вищої школи, вчителям, студентам.