№ 31 (2019)

DOI: https://doi.org/10.33989/2524-2490.2019.31

Весь випуск

Переглянути або завантажити весь випуск PDF

Зміст

Літературознавство

ГОГОЛЬ И МЕЛОДРАМА (К ПОСТАНОВКЕ ПРОБЛЕМЫ) PDF (Русский)
D. ADACHI 5-11
ОСНОВНІ МОТИВИ ХУДОЖНЬОІ ПРОЗИ ПЕРА ЛАГЕРКВІСТА (НА МАТЕРІАЛІ РОМАНУ «ВАРАВВА») PDF
T. КUSHNIROVA 12-19
ТЕАТР М. МЕТЕРЛІНКА Й УКРАЇНСЬКЕ ДРАМАТИЧНЕ МИСТЕЦТВО ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТТЯ PDF
T. KONIEVA 20-26
ПОЕТИКА ПРИРОДНИХ ЛОКУСІВ ХУДОЖНЬОЇ СТРУКТУРИ ТОПОСУ МІСТА У ТВОРАХ Т. ШЕВЧЕНКА PDF
D. BOKLAKH 27-34
СВІТОБАЧЕННЯ І СТИЛЬ ДЖЕКА ЛОНДОНА В ДИСКУРСІ ВІТЧИЗНЯНОГО ТА ЗАРУБІЖНОГО ЛІТЕРАТУРОЗНАВСТВА PDF
M. DERII 35-39
ХУДОЖНЯ ТА ІСТОРИЧНА ПРАВДА В РОМАНІ І. КОРСАКА «ЗАВОЙОВНИК ЄВРОПИ» PDF
N. TOKAR 40-46
ОСОБЛИВОСТІ ХРОНОТОПУ В НОВЕЛІ «ПРОВАЛЛЯ І МАЯТНИК» ЕДГАРА ПО PDF
N. SHERSTIUK 47-52
ЖІНКИ БЛИЗЬКОГО ОТОЧЕННЯ МИКОЛИ ВАСИЛЬОВИЧА ГОГОЛЯ PDF
Yu. TERNAVCHUK 53-57
ПРИЖИТТЄВІ ВИДАННЯ ТВОРІВ МИКОЛИ ГОГОЛЯ У ФОНДОВІЙ КОЛЕКЦІЇ НАЦІОНАЛЬНОГО МУЗЕЮ-ЗАПОВІДНИКА М. В. ГОГОЛЯ PDF
M. YENKO 58-65

Мовознавство

СЕМАНТИКА, СПОЛУЧУВАНІСТЬ, СИНОНІМІЧНІ ЗВ’ЯЗКИ ЛОКАТИВНИХ ПРЕФІКСІВ ПРИ-, ВИ- PDF
N. STEPANENKO 66-72
ТИПОЛОГІЙНА ДОМІНАНТА – ПІДҐРУНТЯ СИСТЕМАТИЗАЦІЇ НЕЧЛЕНОВАНИХ РЕЧЕННЄВИХ ПОБУДОВ У ЛІНГВОУКРАЇНІСТИЦІ PDF
M. LYCHUK 73-79
РОЗВИТОК УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРНОЇ ТОПОНОМАСТИКИ В КІНЦІ 1940-Х – НА ПОЧАТКУ 1980-Х РР. PDF
Yu. BRAIILKO 80-88
ОБСТАВИНИ ЯК ДРУГОРЯДНІ ЧЛЕНИ РЕЧЕННЯ В РІЧИЩІ ТРАДИЦІЙНОГО ПІДХОДУ PDF
N. GROZIAN 89-95
РЕПРЕЗЕНТАЦІЯ МЕТАФОРИЧНИХ МОДЕЛЕЙ У ПОЛІТИЧНОМУ ДИСКУРСІ PDF
V. KRAVCHENKO 96-103
SOCIAL CONDITIONALITY OF LINGUISTIC CHANGES PDF (English)
O. MALINKA 104-110