Про журнал

У збірнику наукових праць Полтавського національного педагогічного університету В. Г. Короленка «Філологічні науки» публікуються дослідження з теорії та історії літератури, компаративістики, а також з усіх напрямів мовознавства. Видання пропонує сучасні погляди на розвиток української та інших європейських мов, нові тлумачення художніх творів у світовому літературному процесі.

Статті друкуються українською, російською, англійською та іншими європейськими мовами.

Галузь науки: філологічні науки

Статус видання: вітчизняне

Свідоцтво про державну реєстрацію: Серія КВ № 15470 – 4042 Р від 26 червня 2009 року

Фахова реєстрація у ВАК України: Затверджено постановою президії ВАК України від 14.04.2010 р. № 1-05/3

Перереєстрація фахового видання: Наказ Міністерства освіти і науки України від 13.07.2015 р. №747

Збірник наукових праць «Філологічні науки» внесено/проіндексовано в таких наукометричних базах: Index Copernicus, Google Scolar, Ulrichsweb Global Serials Directory.

Поточний номер

№ 34 (2021)
Опубліковано: 2021-12-30

Весь випуск

Переглянути всі випуски